Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

18. sezóna Nitrianskej šípkarskej ligy - 1. liga, 2. liga, Liga juniorov

 

1. Trvanie súťaže a registrácia hráčov na jednotlivé kolá

„18. sezóna Nitrianskej šípkarskej ligy (ďalej NŠL) – 1. liga, 2. liga, Liga juniorov“ má 12 kôl. Súťaž „NŠL“ sa koná od 6. septembra 2018 do 22. novembra 2018, vždy vo štvrtok podľa uvedeného rozpisu v bode 2. Ak hráč nestihne prísť na registráciu, nahlási svoju účasť telefonicky na tel. číslo 0903 952 398 (Jaroslav Oprala). Začiatok jednotlivých kategórií je o:

Liga juniorov (otvorená) - 16:30h (registrácia od 16:00 - 16:20h)
2. liga (otvorená) - 17:30h (registrácia od 17:00 - 17:20h)
1. liga (uzavretá) - 18:00h (registrácia od 17:00 - 17:45h)

 

2. Dátumový rozpis súťaže

Poradové číslo kola:

Dátum

18. sezóna 2018

Hlavný usporiadateľ

Dátum

19. sezóna 2019

Dátum

20. sezóna 2019

Dátum

Letná liga

1. kolo:

06.09.2018

 

6. 12. 2018

14. 3. 2019

jún 2019 - august 2019

2. kolo:

13.09.2018

 

13. 12. 2018

21. 3. 2019

 

3. kolo:

20.09.2018

 

20. 12. 2018

28. 3. 2019

 

4. kolo:

27.09.2018

 

3. 1. 2019

4. 4. 2019

 

5. kolo:

04.10.2018

 

10. 1. 2019

11. 4. 2019  

6. kolo:

11.10.2018

 

17. 1. 2019

25.4.2019

 

7. kolo

18.10.2018

 

24. 1. 2019

2. 5. 2019

 

8. kolo:

25.10.2018

 

31. 1. 2019

9. 5. 2019

 

9. kolo:

1.11.2018

 

7. 2. 2019

16. 5. 2019

 

10. kolo:

8.11.2018

 

14. 2. 2019

23. 5. 2019

 

11. kolo:

15.11.2018

 

21. 2. 2019

30. 5. 2019

 

12. kolo:

22.11.2018

 

28. 2. 2019

6. 6. 2019

 

Nitriansky pohár

29.11.2018

 

7. 3. 2019

13. 6. 2019

 

 

3. Hrací model - 1. liga

a) 1. liga je uzavretá a hrá 16 hráčov počas celej sezóny.

b) Zápasy sa hrajú 501DO.

c) V skupinách sa hrá Best of 7 legs, vo vyraďovacej fáze turnaja (štvrťfinále, semifinále, finále) Best of 9 legs.

d) Zápasy sa hrajú podľa počtu účastníkov v základnej časti (skupinách) turnaja nasledovným modelom:

model počet zúčastnených hráčov počet skupín hrací model počtu legov počet hráčov postupujúcich zo skupín počet hráčov v pavúku počet terčov na jednu skupinu
1 1-7 1 best of 7 legs prví štyria 4 2
2 8 2 best of 7 legs prví štyria 8 1
3 9-16 3 best of 7 legs prví dvaja + dvaja hráči z tretích miest, o ktorých postupe rozhodne jeden leg 1001DO (3A/3B/3C) 8 1
 

e) V skupinách hráči budú nasadení.

f) Maximálne 45 šípok v jednom legu - ak hráči nedokážu uzavrieť leg do 45. šípky, t.j. 15. kola, bude nasledovať odhod na stred v poradí, v akom nasledovali hráči v danom legu. Hráč, ktorý zapichne svoju šípku bližšie k červenému stredu, víťazí v danom legu. Počítajú sa len zapichnuté šípky. Ak šípka vypadne, hráč opakuje svoj hod. Pri hodení červeného stredu obomi hráčmi, opakujú svoj hod opäť a to v opačnom poradí ako pri poslednom hode. Rovnaká situácia platí pri hodení zeleného stredu oboma hráčmi. Ak jeden hráč hodí červený stred a druhý hráč zelený, víťazí hráč s hodeným červeným stredom. V prípade zásahu červeného alebo zeleného stredu sa šípka z terča vyberá.

g) Poradie zápasov v skupinách sa hrá podľa poradia uvedených v skupinových hárkoch.

h) Zápas rozhoduje (píše) hráč - marker, ktorý je uvedený na skupinových hárkoch. V mimoriadnych prípadoch určí vedúci skupiny (najvyššie nasadený) iné poradie. Mimoriadny prípad odsúhlasí buď väčšina hráčov zúčastnených na danom kole alebo väčšina v predstavenstve ligy. V prípade, že porazený hráč má hrať i nasledujúci zápas, zabezpečí rozhodcu. Hráč, ktorý odmietne rozhodovať (počítať na tabuli), bude vylúčený z aktuálneho kola a jeho zápasy (aj tie, ktoré už odohral) budú skontumované.

i) Začiatok zápasu začína hodom na stred oboch hráčov. Každý hráč hodí jednu šípku a snaží sa zasiahnuť stred, pričom červený má vyššiu hodnotu. Šípka sa po zapichnutí z terča vyberá. Ak stred jeden z hráčov netrafil, môžu prebehnúť maximálne 3 série hodov po jednej šípke. Ak po týchto troch sériách nie je víťaz, každý hráč hodí poslednú štvrtú šípku a táto ostáva zapichnutá v terči, okrem prípadu zásahu červeného alebo zeleného stredu, šípka sa vyberá. Začína hráč, ktorý je bližšie k stredu.

j) O poradí v skupine rozhoduje nasledovné (podľa dôležitosti): Počet vyhratých zápasov, najlepšie aktívne skóre (+/- body v legoch). V prípade, ak ide o postup medzi osem najlepších hráčov a hráči majú rovnaké aktívne skóre (napríklad 3:1 na zápasy; 1. hráč 6:2 na legy, 2. Hráč 8:4 na legy - v oboch prípadoch je aktívne skóre +4), bude použité pravidlo tzv. 9 dart – shoot out. Každý hráč hodí na terč 9 šípok – ten, kto hodí vyššie skóre, umiestňuje sa vyššie v skupine. V prípade, že obaja hráči nahádžu rovnaké skóre, pokračuje sa v sériách po troch šípkach, pokiaľ nevznikne v skóre rozdiel. Toto pravidlo platí výlučne v skupinách.

k) Bodovanie:

 Umiestnenie:

Počet bodov:

1. miesto

60 bodov

2. miesto

50 bodov

3. - 4. miesto

40 bodov

5. - 8. miesto

30 bodov

9. - 16. miesto

20 bodov

+1 Bonusový bod = víťazstvo v základnej skupine

l) Nepostupujúci hráč do vyraďovacej fázy je povinný zostať a písať nasledujúci zápas. Toto pravidlo neplatí pri nepredvídanej príčine a mimoriadnej udalosti, hráč je však povinný nájsť za seba náhradu na písanie.
 
m) Z 1. ligy vypadávajú na konci sezóny (po 12. kole) poslední štyria hráči a hráči s nižšou účasťou ako 7 kôl (6 a menej). Do 1. ligy postupujú štyria hráči - traja z prvých troch pozícií 2. ligy a jedno miesto určí Divoká karta organizátorov. Do 1. ligy môžu postúpiť z 2. ligy aj náhradníci (pozície v poradí vzostupne od 4. miesta), ktorí nahradia hráčov s nepovolenou účasťou.
 
n) Bodovanie z 1. ligy bude akceptované aj Národným športovým šípkarským zväzom ZŠO. Hodnota bodovania sa bude počítať ako súčet hráčov 1. a 2. ligy, pričom prvoligisti budú bodovaní ako hráči, ktorí sa umiestnili na prvých 16 miestach.
 
o) V barážovom zápase 1001DO sa bonusy počítajú.
 
p) Prvý ročník 1. ligy bude zložený nasledovne: hráči TOP8 NŠL jar 2018, 4 miesta z kvalifikačných letných turnajov a 4 divoké karty organizátora. Kvalifikačné letné turnaje budú dva, z každého postúpia finalisti. Turnaja sa môžu zúčastniť hráči, ktorí nemajú miestenku 1. ligy.
 

4. Hrací model - 2. liga

a) Zápasy sa hrajú 501DO (ukončenie políčkom s dvojitou hodnotou)

b) Maximálne 45 šípok v jednom legu - ak hráči nedokážu uzavrieť leg do 45. šípky, t.j. 15. kola, bude nasledovať odhod na stred v poradí, v akom nasledovali hráči v danom legu. Hráč, ktorý zapichne svoju šípku bližšie k červenému stredu, víťazí v danom legu. Počítajú sa len zapichnuté šípky. Ak šípka vypadne, hráč opakuje svoj hod. Pri hodení červeného stredu obomi hráčmi, opakujú svoj hod opäť a to v opačnom poradí ako pri poslednom hode. Rovnaká situácia platí pri hodení zeleného stredu oboma hráčmi. Ak jeden hráč hodí červený stred a druhý hráč zelený, víťazí hráč s hodeným červeným stredom. V prípade zásahu červeného alebo zeleného stredu sa šípka z terča vyberá.

c) Zápasy sa hrajú podľa počtu účastníkov v základnej časti turnaja nasledovným modelom:
model počet zúčastnených hráčov počet skupín hrací model počtu legov počet hráčov postupujúcich zo skupín počet hráčov v pavúku počet terčov na jednu skupinu
1 1-7 1 best of 3 legs (2 víťazné legy) prví štyria 4 2
2 8 2 best of 5 legs (3 víťazné legy) prví štyria 8 1
3 9-16 3 best of 3 legs (2 víťazné legy) prví dvaja + dvaja hráči z tretích miest, o ktorých postupe rozhodne jeden leg 701DO (3A/3B/3C) 8 2-3
4 17-24 4 best of 3 legs (2 víťazné legy) prví štyria 16 1-2
5 25-36 6 best of 3 legs (2 víťazné legy) prví dvaja + štyria hráči z tretích miest, o ktorých postupe rozhodne jeden leg 701DO (3A/3C/3E - 3B/3D/3F) 16 1-2
6 37-40 8 best of 5 legs (3 víťazné legy) prví dvaja 16 1
7 41-64 8 best of 3 legs (2 víťazné legy) prví dvaja 16 1

d) Poradie zápasov v skupinách sa hrá podľa poradia uvedených v skupinových hárkoch.

e) V skupinách hráči nasadení nebudú.

f) Bodovanie:

 Umiestnenie:

Počet bodov:

1. miesto

60 bodov

2. miesto

50 bodov

3. - 4. miesto

40 bodov

5. - 8. miesto

30 bodov

9. - 16. miesto

20 bodov

17. - 32. miesto

10 bodov

33. – 64. miesto

3 body

+1 Bonusový bod = víťazstvo v základnej skupine

f) Zápas rozhoduje (píše) hráč - marker, ktorý je uvedený na skupinových hárkoch. V mimoriadnych prípadoch určí vedúci skupiny (najvyššie nasadený) iné poradie. Mimoriadny prípad odsúhlasí buď väčšina hráčov zúčastnených na danom kole alebo väčšina v predstavenstve ligy. V prípade, že porazený hráč má hrať i nasledujúci zápas, zabezpečí rozhodcu. Hráč, ktorý odmietne rozhodovať (počítať na tabuli), bude vylúčený z aktuálneho kola a jeho zápasy (aj tie, ktoré už odohral) budú skontumované.

g) Začiatok zápasu začína hodom na stred oboch hráčov. Každý hráč hodí jednu šípku a snaží sa zasiahnuť stred, pričom červený má vyššiu hodnotu. Šípka sa po zapichnutí z terča vyberá. Ak stred jeden z hráčov netrafil, môžu prebehnúť maximálne 3 série hodov po jednej šípke. Ak po týchto troch sériách nie je víťaz, každý hráč hodí poslednú štvrtú šípku a táto ostáva zapichnutá v terči, okrem prípadu zásahu červeného alebo zeleného stredu, šípka sa vyberá. Začína hráč, ktorý je bližšie k stredu.

h) O poradí v skupine rozhoduje nasledovné (podľa dôležitosti): Počet vyhratých zápasov, najlepšie aktívne skóre (+/- body v legoch). V prípade, ak ide o postup medzi osem najlepších hráčov a hráči majú rovnaké aktívne skóre (napríklad 3:1 na zápasy; 1. hráč 6:2 na legy, 2. Hráč 8:4 na legy - v oboch prípadoch je aktívne skóre +4), bude použité pravidlo tzv. 9 dart – shoot out. Každý hráč hodí na terč 9 šípok – ten, kto hodí vyššie skóre, umiestňuje sa vyššie v skupine. V prípade, že obaja hráči nahádžu rovnaké skóre, pokračuje sa v sériách po troch šípkach, pokiaľ nevznikne v skóre rozdiel. Toto pravidlo platí výlučne v skupinách.

i) Vyraďovacia fáza turnaja - osemfinále + štvrťfinále - Best of 5 legs (3 víťazné legy).

j) Vyraďovacia fáza turnaja - semifinále + finále - Best of 7 legs (4 víťazné legy).

k) Nepostupujúci hráč do vyraďovacej fázy je povinný zostať a písať nasledujúci zápas. Toto pravidlo neplatí pri nepredvídanej príčine a mimoriadnej udalosti, hráč je povinný nájsť za seba náhradu na písanie.
 
l) V barážovom zápase 701DO sa bonusy počítajú.
 
m) Z 2. ligy postupujú do 1. ligy novej sezóny prví traja hráči. Do 1. ligy môžu postúpiť z 2. ligy aj náhradníci (pozície v poradí vzostupne od 4. miesta), ktorí nahradia hráčov 1. ligy s nepovolenou účasťou 6 a menej kôl.
 
n) Bodovanie z 2. ligy je akceptované aj Národným športovým šípkarským zväzom. Hodnota bodovania sa počíta ako súčet hráčov 1. a 2. ligy, pričom druholigisti sú bodovaní ako hráči, ktorí sa umiestnili na pozíciách 17 a nižšie.
 
 

5. Hrací model - Liga juniorov

a) Zápasy sa hrajú 501MO (ukončenie políčkom s dvojitou alebo trojitou hodnotou).

b) Maximálne 45 šípok v jednom legu - ak hráči nedokážu uzavrieť leg do 45. šípky, t.j. 15. kola, bude nasledovať odhod na stred v poradí, v akom nasledovali hráči v danom legu. Hráč, ktorý zapichne svoju šípku bližšie k červenému stredu, víťazí v danom legu. Počítajú sa len zapichnuté šípky. Ak šípka vypadne, hráč opakuje svoj hod. Pri hodení červeného stredu obomi hráčmi, opakujú svoj hod opäť a to v opačnom poradí ako pri poslednom hode. Rovnaká situácia platí pri hodení zeleného stredu oboma hráčmi. Ak jeden hráč hodí červený stred a druhý hráč zelený, víťazí hráč s hodeným červeným stredom. V prípade zásahu červeného alebo zeleného stredu sa šípka z terča vyberá.

c) Zápasy sa hrajú podľa počtu účastníkov v základnej časti turnaja nasledovným modelom:
model počet zúčastnených hráčov počet skupín hrací model počtu legov počet hráčov postupujúcich zo skupín počet hráčov v pavúku počet terčov na jednu skupinu
1 1-7 1 best of 3 legs (2 víťazné legy) prví štyria 4 2
2 8 2 best of 3 legs (2 víťazné legy) prví štyria 8 1
3 9-16 3 best of 3 legs (2 víťazné legy) prví dvaja + dvaja hráči z tretích miest, o ktorých postupe rozhodne jeden leg 501MO (3A/3B/3C) 8 2-3
4 17-24 4 best of 3 legs (2 víťazné legy) prví štyria 16 1-2
5 25-36 6 best of 3 legs (2 víťazné legy) prví dvaja + štyria hráči z tretích miest, o ktorých postupe rozhodne zápas 501MO (3A/3C/3E - 3B/3D/3F) 16 1-2
6 37-64 8 best of 3 legs (2 víťazné legy) prví dvaja 16 1

d) Poradie zápasov v skupinách sa hrá podľa poradia uvedených v skupinových hárkoch.

e) V skupinách hráči nasadení nebudú.

f) Bodovanie:

 Umiestnenie:

Počet bodov:

1. miesto

60 bodov

2. miesto

50 bodov

3. - 4. miesto

40 bodov

5. - 8. miesto

30 bodov

9. - 16. miesto

20 bodov

17. - 32. miesto

10 bodov

33. – 64. miesto

3 body

+1 Bonusový bod = víťazstvo v základnej skupine

g) Zápas rozhoduje (píše) hráč - marker, ktorý je uvedený na skupinových hárkoch. V mimoriadnych prípadoch určí vedúci skupiny (najvyššie nasadený) iné poradie. Mimoriadny prípad odsúhlasí buď väčšina hráčov zúčastnených na danom kole alebo väčšina v predstavenstve ligy. V prípade, že porazený hráč má hrať i nasledujúci zápas, zabezpečí rozhodcu. Hráč, ktorý odmietne rozhodovať (počítať na tabuli), bude vylúčený z aktuálneho kola a jeho zápasy (aj tie, ktoré už odohral) budú skontumované.

h) Začiatok zápasu začína hodom na stred oboch hráčov. Každý hráč hodí jednu šípku a snaží sa zasiahnuť stred, pričom červený má vyššiu hodnotu. Šípka sa po zapichnutí z terča vyberá. Ak stred jeden z hráčov netrafil, môžu prebehnúť maximálne 3 série hodov po jednej šípke. Ak po týchto troch sériách nie je víťaz, každý hráč hodí poslednú štvrtú šípku a táto ostáva zapichnutá v terči, okrem prípadu zásahu červeného alebo zeleného stredu, šípka sa vyberá. Začína hráč, ktorý je bližšie k stredu.

i) O poradí v skupine rozhoduje nasledovné (podľa dôležitosti): Počet vyhratých zápasov, najlepšie aktívne skóre (+/- body v legoch). V prípade, ak ide o postup medzi osem najlepších hráčov a hráči majú rovnaké aktívne skóre (napríklad 3:1 na zápasy; 1. hráč 6:2 na legy, 2. Hráč 8:4 na legy - v oboch prípadoch je aktívne skóre +4), bude použité pravidlo tzv. 9 dart – shoot out. Každý hráč hodí na terč 9 šípok – ten, kto hodí vyššie skóre, umiestňuje sa vyššie v skupine. V prípade, že obaja hráči nahádžu rovnaké skóre, pokračuje sa v sériách po troch šípkach, pokiaľ nevznikne v skóre rozdiel. Toto pravidlo platí výlučne v skupinách.

j) Vyraďovacia fáza turnaja - osemfinále, štvrťfinále, semifinále a finále - Best of 5 legs (3 víťazné legy).
 
k) Nepostupujúci hráč do vyraďovacej fázy je povinný zostať a písať nasledujúci zápas. Toto pravidlo neplatí pri nepredvídanej príčine a mimoriadnej udalosti, hráč je povinný nájsť za seba náhradu na písanie.
 
l) V barážovom zápase 501MO sa bonusy počítajú.
 
m) Bodovanie z Juniorskej ligy bude akceptované aj Národným športovým šípkarským zväzom. Hodnota bodovania sa bude započítavať aj do celoslovenského juniorského rebríčka.

 

6. Hrací model Bonusový rebríček

a) Bonusový rebríček je doplnkovou súťažou každej kategórie (1. liga, 2. liga a Liga juniorov má vlastný samostatný rebríček)

b) Bonusové kategórie: Najviac bíng (3xT20 alebo 3xT19), Najviac zavretí 100+, Najvyššie zavretie 100+, Najviac zavretí do 18. šípky (vrátane), Najviac zavretí do 15. šípky (vrátane), Najviac zavretí do 12. šípky (vrátane), Zatvorenie legu do 9. šípky (vrátane), Najvyšší priemer hráča vo finálovom kole

c) víťazom kategórie sa stáva hráč s najväčším počtom jednotlivých bonusových bodov z vyššie uvedených kategórií

 
7. Hracie priestory

Pub 33, ul. Štefánikova 33 na Pešej zóne v Nitre - 12 terčov

Spodná časť Pubu, kde sú umiestnené štyri terče

Horná časť Pubu, kde je umiestnených osem terčov

 

8. Licencie na sezónu

a) Vstupné 1. liga - Prvoligová karta - 40€ (na celú sezónu 12. kôl - cca. 3 mesiace)

b) Vstupné 2. liga - Druholigová karta - 30€ (na celú sezónu 12. kôl - cca. 3 mesiace), Minikarta - 12€ (skrátená licencia platná maximálne 3 akékoľvek ligové kolá v sezóne), Jednorazový vstup 5€.

c) Vstupné Liga juniorov - Juniorská ligová karta - 20€ (na celú sezónu 12. kôl - cca. 3 mesiace)

d) Hráči, ktorí prídu na turnaj po prvý krát (od roku 2009) majú vstupné v danom kole zdarma

 

9.  Podporné programy

a) Šípkarské štipendium - hráči, ktorí majú chuť hrať šípky, ale je im prekážkou finančná situácia, prosíme dať o sebe vedieť (0903 952 398 - Jaroslav Oprala - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). Po zasadnutí predstavenstva ligy sa Vám vyjadríme k Vašej žiadosti. O štipendium môže požiadať každý, medzi kritériami na posudzovanie sú šípkarské výsledky, perspektíva hráča, talent, vzdialenosť (preplácanie nákladov na dopravu). Budeme sa tešiť na Vašu osobnosť. Hráme pre radosť.

b) Adoptuj si svojho juniora - možnosť podpory zakúpenia Juniorskej licencie a podporiť tak rast juniorskej šípkarskej generácie. Licencia bude odovzdaná tým juniorom, ktorí o takúto podporu požiadajú.

i) Cestovná dotácia - platí pre hráča so zakúpenou Ligovou kartou. Aspoň jeden člen posádky auta musí byť vlastníkom Ligovej karty a s ním musí prísť aspoň jeden ďalší hráč. Náklady na cestovné bude preplácané vo výške 5€. Platí pre autá, ktoré prídu na dané ligové kolo zo vzdialenosti najmenej 30km.

 

10. Vyhodnotenie sezóny a odmeny

a) Titul Majster ligy získa hráč, ktorý zvíťazí v tabuľke 1. ligy na konci sezóny. Odmenené budú aj miesta 2 a 3 titulom 1. vicemajster a 2. vicemajster. Všetky tri miesta budú odmenené hodnotnými trofejami.

b) Prvé, druhé a tretie miesto bude odmenené trofejami v 2. lige

c) Titul Majster ligy juniorov získa hráč, ktorý zvíťazí v tabuľke v Lige juniorov. Odmenené trofejami budú aj miesta 2 a 3 titulom 1. vicemajster ligy juniorov a 2. vicemajster ligy juniorov. Majster ligy juniorov získa trofej Dety Hedman za 3. miesto z 1. Darts Slovak Openu, ktorý vlastnoručne podpísala a určila na darovanie pre juniorské súťaže v Nitrianskej šípkarskej lige.

d) Ocenený bude každý hráč s plnou účasťou 12kôl.

e) Bonusová tabuľka - ocenení budú víťazi jednotlivých kategórií (podľa bodu 5).

f) Najlepšia žena - najvyššie umiestnenie ženy v 1. a 2. lige s minimálnou účasťou 6 kôl

g) Najlepší senior - najvyššie umiestnenie seniora (nad 62 rokov) v 1. a 2. lige s minimálnou účasťou 6 kôl

h) Cena fair play - špeciálne čestné ocenenie pre hráča, ktorý prispel do našej ligy obvzlášť významným spôsobom pri rozširovaní športových a kultúrnych hodnôt

Všetky odmeny sa budú odovzdávať po poslednom 12. kole sezóny (cca. 22:00 hod.)

 
11. Usporiadatelia jednotlivých ligových kôl

Patrik Kovács, Jaroslav Oprala, Martin Rajčáni

 

12. Iné ustanovenia

a) Počas konania súťaže je zakázané fajčiť v hracích priestoroch.

b) Ak hráč nenastúpi do 3 minút od poslednej, t.j. druhej výzvy, bude pre hráča tento zápas skontumovaný. Zápas vyhlasuje (prvá výzva) vedúci skupiny (najvyššie nasadený) alebo ním poverený zástupca a hráči majú 3 minúty na začatie zápasu. Kontumáciu zápasu majú v kompetencii členovia organizačného tímu, ktorí ju potvrdia nadpolovičným hlasovaním za. V prípade rovnosti hlasov má hlavný organizátor kola dvojitú hodnotu hlasu. Ak daný hráč nebude súhlasiť s kontumáciou zápasu, milo ho poprosíme, aby sa choval v rámci fair-play a sám uznal, že porušil pravidlo. Všetci hráči, najmä v základných skupinách, presne vedia, na ktorých terčoch sa ich zápasy podľa priloženej legendy odohrajú, preto sa odporúča, aby si sledovali časový harmonogram posledného hraného zápasu a toho zápasu, v ktorom majú hrať alebo písať a aby sa zdržovali v blízkosti svojho terča práve pri prvej výzve, t.j. vyhlásení zápasu na začatie hry.

c) V rámci fair-play hráči neoslovujú a nerušia iných hráčov, ktorí hrajú zápas. Keďže je liga zoskupením amatérskych hráčov a hrávame šípky ako naše hobby, prosíme všetkých hráčov, aby takýmto spôsobom pristupovali ku hre a organizácii turnajov.

d) Hráčovi je prísne zakázané zahadzovať šípky spôsobom, ktorým by mohol ohroziť zdravie seba alebo svojich protihráčov. Hráč nesmie odhodiť šípky pod úrovňou lakťa.

e) Počas odhodu šípky nesmie hráč prekročiť štartovaciu čiaru skôr, ako dopadne šípka na terč. Pokiaľ sa tak stane, rozhodca takýto hod nezapočíta do celkového skóre. Ak sa tak stane hneď po prvej šípke, neplatí ani jedna šípka. Ak sa tak stane pri odhode druhej šípky, do skóre sa započítava len prvý hod. Ak sa tak stane pri tretej šípke, do skóre sa započítavajú len prvé dva hody.

f) Hráč, ktorý sa prihlási na turnaj, ale nakoniec nepríde, a teda neodohrá ani jeden zápas, nebude zapísaný do celkovej listiny a stráca nárok na body určené pre hráčov do 32. miesta. Ak hráč odíde počas skupinovej fázy, budú jeho zápasy skontumované so skóre 0:3 (prípadne iné skóre súvisiace s pravidlami v danom hracom kole), platí to aj na už odohraté zápasy, hráč stráca nárok na body určené pre hráčov do 32. miesta, vstupné do turnaja sa takémuto hráčovi nevracia. Ak hráč postúpi zo skupiny, ale nenastúpi na zápas, jeho zápas bude skontumovaný so skóre 0:3 (prípadne iné skóre súvisiace s pravidlami v danom hracom kole). Hráč však musí nájsť markera na ďalší zápas.

g) Pokrývka hlavy je počas hry v 1. lige zakázaná. Ak sa jedná o otázku života a zdravia, hráč môže požiadať hlavného usporiadateľa určeného na dané hracie kolo o výnimku.

Pripomienky a návrhy hráčov prosíme adresovať na členov organizačného tímu. Robíme to pre seba, aby sme sa tešili na každé ďalšie kolo.

Zmena pravidiel, v duchu zlepšenia a fair-play, vyhradená.

 

V Nitre, august 2018


Kalendár udalostí

štv máj 24 @17:30 -
Nitrianska šípkarská liga 16. kolo - Pub 33
ned máj 27 @16:30 - 02:00AM
Trnafská šípková liga
uto máj 29 @18:00 - 02:00AM
Novozámocká šípkarská liga
štv máj 31 @17:30 -
Nitrianska šípkarská liga 17. kolo - Pub 33
ned jún 03 @16:30 - 02:00AM
Trnafská šípková liga
uto jún 05 @18:00 - 02:00AM
Novozámocká šípkarská liga
štv jún 07 @17:30 -
Nitrianska šípkarská liga 18. kolo - Pub 33
ned jún 10 @16:30 - 02:00AM
Trnafská šípková liga
uto jún 12 @18:00 - 02:00AM
Novozámocká šípkarská liga
štv jún 14 @17:30 -
Nitrianska šípkarská liga 19. kolo - Pub 33

Zlatý partner

Strieborný partner

Partner

Mediálny partner